Firme nou înființate la Registrul Comerțului

 

Sistemul actualizează zilnic lista cu firmele nou înființate conform datelor oficiale înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Datele din aplicațiile oficiale se preiau în mod constant pentru a putea avea toate informațiile corecte la zi.

Strada Traian, Nr. 58, Municipiul Turnu Măgurele, Județul Teleorman
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49214171
Număr de înregistrare
J34/826/2023
CODCAEN: 8623 - Activităţi de asistenţă stomatologică
Strada Banul Antonache, Nr. 40-44, Sector 1, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49214163
Număr de înregistrare
J40/22955/2023
CODCAEN: 6420 - Activităţi ale holdingurilor
Strada Reșița, Nr. 29, Sector 4, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49214155
Număr de înregistrare
J40/22963/2023
CODCAEN: 4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
Bulevardul Unirii, Nr. 61, Sector 3, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49214147
Număr de înregistrare
J40/22964/2023
CODCAEN: 6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Strada Bibescu Vodă, Nr. 2, Sector 4, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49214139
Număr de înregistrare
J40/22959/2023
CODCAEN: 7830 - Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Șoseaua Mihai Bravu, Nr. 255, Sector 3, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49214120
Număr de înregistrare
J40/22960/2023
CODCAEN: 4645 - Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
Strada Doamna Ghica, Nr. 32, Sector 2, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49214112
Număr de înregistrare
J40/22958/2023
CODCAEN: 2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
Strada Giovanni Boccaccio, Nr. 101, Sector 4, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49214104
Număr de înregistrare
J40/22961/2023
CODCAEN: 6622 - Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări
Strada Oituz, Nr. 140, Sector 2, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49214090
Număr de înregistrare
J40/22956/2023
CODCAEN: 4321 - Lucrări de instalaţii electrice
Intrarea Chefalului, Nr. 12F, Sector 2, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49214082
Număr de înregistrare
J40/22957/2023
CODCAEN: 8622 - Activităţi de asistenţă medicală specializată
Bulevardul Ion Mihalache, Nr. 106, Sector 1, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49214074
Număr de înregistrare
J40/22962/2023
CODCAEN: 7111 - Activităţi de arhitectură
Bulevardul Bucureștii Noi, Sector 1, Municipiul București
PFAINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49214066
Număr de înregistrare
F40/8908/2023
CODCAEN: 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
Bulevardul Bucureștii Noi, Sector 1, Municipiul București
PFAINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49214058
Număr de înregistrare
F40/8909/2023
CODCAEN: 5320 - Alte activităţi poştale şi de curier
Bulevardul Bucureștii Noi, Sector 1, Municipiul București
PFAINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49214040
Număr de înregistrare
F40/8907/2023
CODCAEN: 6619 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
Bulevardul Bucureștii Noi, Sector 1, Municipiul București
PFAINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49214031
Număr de înregistrare
F40/8911/2023
CODCAEN: 5320 - Alte activităţi poştale şi de curier
Bulevardul Bucureștii Noi, Sector 1, Municipiul București
PFAINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49214023
Număr de înregistrare
F40/8905/2023
CODCAEN: 6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Bulevardul Bucureștii Noi, Sector 1, Municipiul București
PFAINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49214015
Număr de înregistrare
F40/8912/2023
CODCAEN: 7830 - Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Bulevardul Bucureștii Noi, Sector 1, Municipiul București
PFAINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49214007
Număr de înregistrare
F40/8906/2023
CODCAEN: 8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.
Bulevardul Bucureștii Noi, Sector 1, Municipiul București
PFAINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49213990
Număr de înregistrare
F40/8910/2023
CODCAEN: 4321 - Lucrări de instalaţii electrice
Strada Agregatelor, Nr. 15, Sector 2, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49213982
Număr de înregistrare
J40/22946/2023
CODCAEN: 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Strada Traian, Nr. 206, Sector 2, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49213974
Număr de înregistrare
J40/22929/2023
CODCAEN: 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
Bulevardul Timișoara, Nr. 58M, Sector 6, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49213966
Număr de înregistrare
J40/22934/2023
CODCAEN: 5911 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
Șoseaua Dobroești, Nr. 55-65, Sector 2, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49213958
Număr de înregistrare
J40/22935/2023
CODCAEN: 4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
Strada Covasna, Nr. 33, Sector 4, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49213940
Număr de înregistrare
J40/22944/2023
CODCAEN: 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
Strada Dealul Țugulea, Nr. 54, Sector 6, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49213931
Număr de înregistrare
J40/22931/2023
CODCAEN: 8622 - Activităţi de asistenţă medicală specializată
Șoseaua Giurgiu, Nr. 126A, Sector 4, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49213923
Număr de înregistrare
J40/22932/2023
CODCAEN: 4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
Calea Grivița, Nr. 82-98, Sector 1, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49213915
Număr de înregistrare
J40/22939/2023
CODCAEN: 5819 - Alte activităţi de editare
Strada Câmpia Libertății, Nr. 66, Sector 3, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49213907
Număr de înregistrare
J40/22951/2023
CODCAEN: 6831 - Agenţii imobiliare
Strada Foișorului, Nr. 117, Sector 3, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49213893
Număr de înregistrare
J40/22954/2023
CODCAEN: 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Strada Cartojani, Nr. 2, Sector 5, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49213885
Număr de înregistrare
J40/22950/2023
CODCAEN: 8551 - Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional
Șoseaua Pantelimon, Nr. 92, Sector 2, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49213877
Număr de înregistrare
J40/22943/2023
CODCAEN: 9602 - Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Intrarea Gheorghe Simionescu, Nr. 19, Sector 1, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49213869
Număr de înregistrare
J40/22953/2023
CODCAEN: 4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
Strada Triumfului, Nr. 48, Sector 1, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49213850
Număr de înregistrare
J40/22930/2023
CODCAEN: 6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Strada Verzișori, Nr. 18-20, Sector 4, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49213842
Număr de înregistrare
J40/22936/2023
CODCAEN: 6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Strada Grigore Ionescu, Nr. 63, Sector 2, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49213834
Număr de înregistrare
J40/22938/2023
CODCAEN: 5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
Strada Doamna Ghica, Nr. 8, Sector 2, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49213826
Număr de înregistrare
J40/22940/2023
CODCAEN: 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Strada Alunișului, Nr. 133-135, Sector 4, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49213818
Număr de înregistrare
J40/22941/2023
CODCAEN: 8121 - Activităţi generale de curăţenie a clădirilor
Strada Vasile Croitoru, Nr. 7, Sector 5, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49213800
Număr de înregistrare
J40/22945/2023
CODCAEN: 6831 - Agenţii imobiliare
Strada Dristor, Nr. 81-88, Sector 3, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49213796
Număr de înregistrare
J40/22947/2023
CODCAEN: 5610 - Restaurante
Strada Elena Cuza, Nr. 26A, Sector 4, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49213788
Număr de înregistrare
J40/22933/2023
CODCAEN: 7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate
Bulevardul 1 Decembrie 1918, Nr. 2, Sector 3, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49213770
Număr de înregistrare
J40/22937/2023
CODCAEN: 4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Strada GHEORGHE VASILESCU, Nr. 11, Sector 4, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49213761
Număr de înregistrare
J40/22942/2023
CODCAEN: 5320 - Alte activităţi poştale şi de curier
Drumul Gilăului, Nr. 1D, Sector 4, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49213753
Număr de înregistrare
J40/22948/2023
CODCAEN: 7111 - Activităţi de arhitectură
Strada Gârlei, Nr. 42, Sector 1, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49213745
Număr de înregistrare
J40/22949/2023
CODCAEN: 6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Strada Tămâioarei, Nr. 104, Sector 2, Municipiul București
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49213737
Număr de înregistrare
J40/22952/2023
CODCAEN: 4932 - Transporturi cu taxiuri
Strada Someșul Rece, Sector 1, Municipiul București
AFJINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49213729
Număr de înregistrare
-/-/-
Strada Argeș, Nr. 51-53, Municipiul Oltenița, Județul Călărași
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49213710
Număr de înregistrare
J51/768/2023
CODCAEN: 7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Aleea Dacilor, Nr. 2, Satul Fundeni, Comuna Fundeni, Județul Călărași
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49213702
Număr de înregistrare
J51/766/2023
CODCAEN: 9602 - Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Bulevardul 1 Decembrie, Nr. 84, Municipiul Oltenița, Județul Călărași
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49213699
Număr de înregistrare
J51/767/2023
CODCAEN: 4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse
Strada București, Nr. 58, Satul Orăști, Comuna Frumușani, Județul Călărași
SRLINREGISTRAT din 29 Noiembrie 2023
Cod unic de identificare
49213680
Număr de înregistrare
J51/765/2023
CODCAEN: 4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Afișare 1 - 50 din 4,920,508
Pagina 1 din 98411

 

Informațiile afișate au scop pur informativ și nu ne asumăm nici o răspundere pentru eventualele pagube rezultate din utilizarea sau afișarea acestora.Listele de firme conțin informații publice în baza Licenței pentru Guvernare Deschisa v1.0.