Listă firmeEntități juridice

Lista tipurilor de entități comerciale

Potrivit cu Legea nr. 31 din 1990 republicată privind societățile comerciale, acestea se vor constitui în mai multe forme. Cea mai populară dintre acestea este o societate cu răspundere limitată, deoarece este mai adecvată pentru un proprietar unic sau pentru un număr mic de asociați.


Cod
Denumire
Procent
Firme

 

Desfăşurarea de activităţi economice se poate realiza și în calitate de persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială. În funcţie de criteriile de mărime, entităţile comerciale se grupează în trei categorii, astfel: microentităţi, entităţi mici câtși entităţi mijlocii şi mari. Vezi și nomenclatorul formelor de proprietate cât și nomenclatorul formelor juridice utilizat la declarațiile de înregistrare pe siteul ANAF.

Informațiile afișate au scop pur informativ și nu ne asumăm nici o răspundere pentru eventualele pagube rezultate din utilizarea sau afișarea acestora.Listele de firme conțin informații publice în baza Licenței pentru Guvernare Deschisa v1.0.